GifCode New88

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ UEFA EURO 2024
❊ Mã Khuyến Mãi: DUDOAN
❊ Đối tượng: Tất cả thành viên NEW88
❊ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 14/06/2024 (GMT-4)
❊ Thời gian kết thúc: 23:59:59 14/07/2024 (GMT-4)
❊ CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

ĐỒNG HÀNH CÙNG EURO 2024
❊ Mã Khuyến Mãi: HT100
❊ Đối tượng: Tất cả thành viên NEW88
❊ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 14/06/2024 (GMT-4)
❊ Thời gian kết thúc: 23:59:59 14/07/2024 (GMT-4)
❊ CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

THUA BẢO HIỂM LÊN ĐẾN 16,888K MỖI NGÀY
❊ Mã Khuyến Mãi: TG8803
❊ Đối tượng: Tất cả thành viên NEW88
❊ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 18/05/2024 (GMT-4)
❊ Thời gian kết thúc: Khi có thông báo chính thức
❊ CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

THƯỞNG CHIẾN THẮNG THỂ THAO – ĐÁ GÀ
❊ Mã Khuyến Mãi: TG8802
❊ Đối tượng: Tất cả thành viên NEW88
❊ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 18/05/2024 (GMT-4)
❊ Thời gian kết thúc: Khi có thông báo chính thức
❊ CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

BẢO HIỂM BACARAT 8 ĐIỂM THUA 9 ĐIỂM
❊ Mã: CSN89
❊ Đối tượng: Toàn bộ thành viên NEW88
❊ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 12/06/2023 (GMT-4)
❊ Thời gian kết thúc: Khi có thông báo chính thức
❊ CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

HOÀN TRẢ TIỀN NẠP THỨ 2 HÀNG TUẦN 
❊ Mã Khuyến Mãi: TN03
❊ Đối tượng: Tất cả thành viên NEW88
❊ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 15/08/2023 (GMT-4)
❊ Thời gian kết thúc: Đến khi có thông báo mới
❊ CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

BẢO HIỂM BACARAT 8 ĐIỂM THUA 9 ĐIỂM
❊ Mã: CSN89
❊ Đối tượng: Toàn bộ thành viên NEW88
❊ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 12/06/2023 (GMT-4)
❊ Thời gian kết thúc: Khi có thông báo chính thức
❊ CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

NHIỆM VỤ CASINO MỖI NGÀY
※ Mã: NV_CSN
※ Đối tượng: Toàn bộ thành viên NEW88
※ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 12/05/2024 (GMT-4)
※ Thời gian kết thúc: Khi có thông báo chính thức
※ CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

THÀNH VIÊN MỚI NẠP LẦN ĐẦU TẶNG 8,888K
❊ Mã Khuyến Mãi: ND8801
❊ Đối tượng: Tất cả thành viên NEW88
❊ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 26/01/2023 (GMT-4)
❊ Thời gian kết thúc: Đến khi có thông báo chính thức
❊ CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

TẶNG 100% NẠP LẦN ĐẦU NỔ HŨ – BẮN CÁ
❊ Mã Khuyến Mãi: ND188
❊ Đối tượng: Tất cả thành viên NEW88
❊ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 15/08/2023 (GMT+7)
❊ Thời gian kết thúc: Đến khi có thông báo mới
❊ CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

HOÀN TRẢ TIỀN NẠP THÀNH VIÊN MỚI
❊ Mã: HTN
❊ Đối tượng: Toàn bộ thành viên NEW88
❊ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 17/01/2024 (GMT-4)
❊ Thời gian kết thúc: Khi có thông báo chính thức
❊ CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TẶNG 58K MIỄN PHÍ

❊ Mã Khuyến Mãi: N58
❊ Đối tượng: Tất cả thành viên NEW88
❊ Thời gian bắt đầu: 00:00:00 22/07/2023 (GMT-4)
❊ Thời gian kết thúc: Đến khi có thông báo mới
❊ CHÚ Ý: 1 điểm = 1,000 VND